0986.21.9999

Bát chén tàng hình không tang

Đây là Bát chén tàng hình không tang dụng cụ chuyên nghiệp trong lĩnh vực cờ bạc bịp.