0986.21.9999

Các mẫu bài bịp

Đây là loại bài giống 100% bài bình thường nhưng đã được in số ở lưng bài. Loại mực này làm bằng loại mực cực kì đặc biệt mắt thường và tất cả các loại kính khác không thể nhìn được.