0986.21.9999

Kẹp nam châm xóc đĩa

Như anh/em trong nghề đã biết, kẹp nam châm xóc đĩa đã xuất hiện rất lâu. Nhưng hiện này, các kẹp nam châm xóc đĩa đã được cải tiến. Ngoài ra, còn kết hợp với quân vị không tang, là sản phẩm được lựa chọn hàng đầu cho người chơi hiện nay.

Danh mục: