0986.21.9999

Kính áp tròng nhìn xuyên lá bài

Kính áp tròng nhìn xuyên lá bài là dụng cụ chuyên nghiệp sử dụng trong cờ bạc bịp.