0986.21.9999

Máy đánh bài bịp mã vạch S518

Máy đánh bài bịp mã vạch S518 dùng để nghe gọi thông thường. Tốc độ tính toán nhanh tuyệt đối.